About Pallet

志向企業提供您所需的棧板與量身訂做:雙面型塑膠棧板、川字型、田字型、九宮型、出口型、導電塑、加強型等塑膠棧板,均南亞塑膠棧板授權合格經銷商品質保證

  • 加入最愛
  • RSS

四叉口塑膠棧板

瀏覽:    發佈時間:2010-05-17 09:07:49

川字型塑膠棧板-四叉口規格

型號Model No
尺寸(xx)mm Size(L x W x H )mm
靜荷重(噸)
StaticLoading(Ton)
動荷重(噸)
DynamicLoading(Ton)
架荷重(噸)
RackingLoading(Ton)
FC-110110-150
1100X1100X150
6.0
2.0
1.0
FC-115115-150
1150X1150X150
6.0
2.0
1.0
FC-120100-155
1200X1000X155
2.4
0.8
0.4
FC-120120-145
1200X1200X145
4.8
1.6
0.8
FC-130130-150
1300X1300X150
6.0
2.0
1.0
FC-132110-140
1320X1100X140
3.6
1.2
0.6
FC-127095-160
1277X955X165
3.0
1.0
0.5
FC-127109-160
1270X1090X160
3.0
1.0
0.5
FCJ-127105-160
1270X1050X160
3.0
1.0
0.5
FC-120100-150
1200X 1000X150
 3.0
1.0 
0.5 
FCJ-110110-160
1100X1100X160 
6.0 
2.0 
0.9 
FCJ-120100-155
1200X 1000X155
 3.0
1.0 
0.2 
FCJ-120100-157
1200X1000X157 
4.8 
1.6 
0.8 
FCJ-120100-160
1200X1000X160 
 4.8
 1.6
0.8 
FCJ-127095-160
1275X955X160
 3.0
1.0 
 0.5